Julián García Hernández

Antonio Saura. El muro de la vida

NOTA: La comercialització d’aquesta col·lecció la realitza Edicions de la Universitat de Barcelona.