M. Guardia, I. Lorés

Sant Climent de Taüll i la vall de Boí

La comercialització d’aquesta col·lecció la realitza Edicions de la Universitat de Barcelona.