Ruralitats

S'estan mostrant 3 resultats

De fa temps, pràcticament des de mitjan segle XIX, amb major o menor intensitat segons el moment històric, hem assistit a un progressiu desplaçament de població de les zones rurals cap a les urbanes. I, per a les primeres, la reducció de població ha comportat efectes socioeconòmics que són complexos de revertir. La col·lecció “Ruralitats”, que compta amb el suport de la Diputació de Lleida, se centra a analitzar els canvis que han sofert les àrees rurals i els efectes que han tingut aquestes a nivell demogràfic, econòmic, mediambiental, educatiu…, així com d’infraestructures, equipaments i serveis a la població resident. Des d’una perspectiva multidisciplinar pretén potenciar i col·laborar per l’equilibri territorial i la cohesió social de Catalunya i, especialment, de Lleida.