Presentació

Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida

Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida treballa sota l’aixoplug institucional de la Comissió de Publicacions i ho fa a partir del reglament de funcionament aprovat en Consell de Govern el 24 de novembre de 2006 (Acord número 215/2006).

Tenim com a objectius principals l’impuls, la producció tècnica i la difusió d’edicions científiques, docents, d’extensió universitària i d’imatge institucional de la Universitat.

Assolim aquests objectius a través de la publicació de materials de suport a la docència i la recerca, tant en suport paper com en format digital, articulats mitjançant col·leccions i revistes impulsades des dels nostres departaments, facultats i unitats de recerca. Totes les nostres col·leccions i revistes compten amb consells de redacció propis i consells assessors externs. Per garantir la seva originalitat i rigor científic, els continguts editats superen avaluacions cegues per parells. També treballem amb materials que són atractius per públics més amplis i que ens permeten vincular la universitat a la societat. Al mateix temps, oferim serveis tècnics relacionats amb l’edició i la publicació dins la comunitat universitària (treballs de maquetació, gestió de codis ISBN, producció de tesis doctorals, etc.).

Com a segell editorial universitari, formem part de diferents xarxes sectorials com la UNE (Unió d’Editorials Universitàries Espanyoles) o Xarxa Vives. A més, comptem amb canals de distribució comercial plenament consolidats tant en la vessant de llibre físic com en la del llibre electrònic.

Finalment, gestionem la Llibreria-Botiga de la UdL. Aquest punt de venda, emplaçat al Campus de Cappont i obert al públic general, ofereix les nostres publicacions i també els Údels: una col·lecció de productes de marxandatge sota el segell de la Universitat de Lleida.

Reglament de Publicacions de la Universitat de Lleida (2006)