Catàlegs d’Exposicions

S'estan mostrant 15 resultats

En el marc de la UdL, es programen cada any manifestacions plàstiques de tota mena. Algunes de les més notables reben una difusió suplementària mitjançant la publicació dels catàlegs corresponents.