LGBTI & Company


Showing all 2 results

S'estan mostrant 2 resultats

“LGBTI & Company” és una col·lecció universitària d’estudis de gènere i sobre la sexualitat. De caràcter interdisciplinari, ofereix títols al voltant dels discursos i de les representacions culturals de la diversitat. El seu objectiu és enfortir aquesta línia de recerca i lluitar per l’eradicació de les fòbies per orientació i identitat sexuals.