Serveis

Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida ofereix treballs tècnics editorials de tota mena a la comunitat universitària lleidatana, a altres institucions públiques o privades (tant catalanes com espanyoles) i a empreses professionals de casa nostra i arreu.

Quant a producció tècnica, elaborem tot tipus d’impresos, tríptics informatius, promocionals, cartells, pancartes i tot allò relacionat amb la producció gràfica i el seu disseny en suport paper o electrònic.

A més, en el camp de l’edició, els nostres serveis abasten tot el ventall de processos d’una publicació: adequació de l’original, correcció lingüística, maquetació del text, retoc fotogràfic, organització de l’aparell gràfic i coordinació de les galerades (diferents proves i correccions per les que passen la maqueta i l’original).

En l’apartat de difusió, comptem amb diversos canals especialitzats en el llibre universitari. De fet, formem part de les xarxes UNE (Unió d’Editorials Universitàries Espanyoles) i de la Xarxa Vives. En general, són publicacions que es destinen a les universitats, centres de recerca, biblioteques i al públic interessat en els llibres cientificotècnics.

L’àmplia experiència en la producció i difusió de productes editorials ens permet abordar qualsevol tipus de publicació. De fet, les nostres publicacions són diverses: novel·les, llibres de poesia, memòries o publicacions institucionals de tota mena, camp en el que Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida ha treballat durant la seva dilatada trajectòria.