Imago Temporis. Medium Aevum

S'estan mostrant 17 resultats

Amb l’esperit de contribuir a la renovació dels estudis medievals, la revista posa especial èmfasi en els diferents aspectes conceptuals que constituïen la civilització medieval. Més concretament, se centra en l’estudi de l’àrea mediterrània. A més, intenta promoure una reflexió sobre l’Edat Mitjana i les maneres d’enfocar aquest període.

La revista es troba disponible a la següent pàgina:
http://www.medieval.udl.cat/ca/imagotemporis