C. Reyero

Observadores. Estudiosos, aficionados y turistas dentro del cuadro.

La comercialització d’aquesta col·lecció la realitza Edicions de la Universitat de Barcelona.