Revista d’Arqueologia de Ponent


Mostrant els 24 resultats

Mostrant els 24 resultats

La «RAP» és una publicació anual impulsada per la Unitat d’Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga del Departament d’Història de la Universitat de Lleida. La revista publica articles sobre la Península Ibèrica centrats en la seva prehistòria, l'arqueologia, la història antiga i les seves relacions amb Europa i el Mediterrani. Ho fa tant des d'un punt de vista teòric com metodològic mitjançant estudis crítics, treballs de síntesis i la presentació de resultats d’excavacions. Es pot consultar en obert al següent enllaç: http://www.rap.cat/cat/index.php?pag=digital.php