V. Furió

Arte y reputación. Estudios sobre el reconocimiento artístico

La comercialització d’aquesta col·lecció la realitza Edicions de la Universitat de Barcelona.