Q. Casals

Polítics de Lleida. El poder local i les seves mutacions a través del temps (1716-1868)

15,00