Pensativa. Reproducció en escaiola ceràmica de l’obra escultòrica

115,00