Pensativa. Reproducció en escaiola ceràmica de l’obra escultòrica

118,00