Placa de pedra de la Facultat de Medicina (UdL)

96,00