N.F. Rius

Pau Audouard. Fotografia en temps de Modernisme

La comercialització d’aquesta col·lecció la realitza Edicions de la Universitat de Barcelona.