E. Martí Sentañes

Lleida a les corts. Els síndics municipals a l’època d’Alfons el Magnànim

18,00