Moliné i Albareda, Fotògraf

Lleida 1871, la visita del rei Amadeu I de Savoia

75,00