Teresa Camps, Susanna Portell

Les cartes de l’escultor Enric Casanovas

La comercialització d’aquesta col·lecció la realitza Edicions de la Universitat de Barcelona.