Esther Alsina Galofré

La Societat Artística i Literària de Catalunya, 1897-1935

La comercialització d’aquesta col·lecció la realitza Edicions de la Universitat de Barcelona.