J. Garreta, M. Iglesias, M. Macià, N. Llevot

La població gitana de Lleida: passat, present i futur

18,00