M. Ruiz (ed.) et al.

L’empresa en la societat del coneixement

21,00