M. García Vergara

Georges Bataille y la parte del arte. De Documents a Acéphale

La comercialització d’aquesta col·lecció la realitza Edicions de la Universitat de Barcelona.