Equip de Protecció Individual (EPI)

Equips de protecció individual (EPI) avalats per la unitat de Prevenció de Riscos Laborals de la UdL, obligatoris per garantir la seguretat de l’alumnat durant les pràctiques docents.

Per realitzar la consulta i/o compra dels diferents components accediu a l’enllaç següent:

https://www.publicacions.udl.cat/categoria-producte/udels-productes-udl/roba-i-complements/epis/