Licia Buttà (ed.), Josep Alanyà i Roig, Voravit Roonthiva

El retaule tabernacle de Santa Maria de l’Estrella de la catedral de Tortosa

La comercialització d’aquesta col·lecció la realitza Edicions de la Universitat de Barcelona.