I. Lorés

El Monestir de Sant Pere de Rodes

La comercialització d’aquesta col·lecció la realitza Edicions de la Universitat de Barcelona.