B. Bassegoda

El Escorial como museo

La comercialització d’aquesta col·lecció la realitza Edicions de la Universitat de Barcelona.