F. Esteve i Perendreu

El col·legi universitari de l’Assumpció de Santa Maria de Lleida (segles XIV-XIX).

18,00