Carles Mancho (ed.)

El Brodat de la Creació de la catedral de Girona

La comercialització d’aquesta col·lecció la realitza Edicions de la Universitat de Barcelona.