B. Bassegoda (ed.)

Col·leccionistes, col·leccions i museus. Episodis de la història del patrimoni artístic de Catalunya

La comercialització d’aquesta col·lecció la realitza Edicions de la Universitat de Barcelona.