B.Bassegoda, I.Domènech (eds)

Col·leccionistes, antiquaris, falsificadors i museus. Noves dades sobre el patrimoni artístic de Catalunya al segle XX

La comercialització d’aquesta col·lecció la realitza Edicions de la Universitat de Barcelona.