Mariàngels Fondevila

Art Déco Català (1909-1936)

La comercialització d’aquesta col·lecció la realitza Edicions de la Universitat de Barcelona.