Autors diversos

Antics i nous col·leccionistes. Materials per a la història del patrimoni artístic de Catalunya

NOTA: La comercialització d’aquesta col·lecció la realitza Edicions de la Universitat de Barcelona.