Jaume Domenjó

Allà m’esperava la guerra. Memòries d’un republicà

La comercialització d’aquesta publicació la realitza Edicions de la Universitat Jaume I