J. Bosch Ballbona

Agustí Pujol. La culminació de l’escultura renaixentista a Catalunya

La comercialització d’aquesta col·lecció la realitza Edicions de la Universitat de Barcelona.