F. Vilà Tornos

Primera pedra de la Universitat de Lleida: construcció original i remodelació del Seminari

35,00