J. Solé

La indústria del fred a la regió fruitera de Lleida, 1950-1988

6,00