F. Esteve i Perendreu

El col·legi universitari de l’Assumpció de Santa Maria de Lleida (segles XIV-XIX)

18,00