A. Vives Riera

Cultura popular i identitat local en la configuració de les veus subalternes de la pagesia

15,00