Autors diversos

Antics i nous col·leccionistes. Materials per a la història del patrimoni artístic de Catalunya

La comercialización de esta colección la realiza Edicions de la Universitat de Barcelona.