J. Bolòs (ed.)

Territori i societat a l’Edat Mitjana IV. Estudiar i gestionar el paisatge històric medieval

21,00