M.M. Clop, F. Juárez

Programació lineal per a l’enginyeria agrària. Casos pràctics

13,00