S. Torras Tilló

Pintura catalana del Barroc. L’auge col·leccionista i l’ofici de pintor al segle XVII

This collection is sold by Edicions de la Universitat de Barcelona.