R. Borras Vidal

Lleida de postguerra: La represa

6,00