Teresa Camps, Susanna Portell

Les cartes de l’escultor Enric Casanovas

This collection is sold by Edicions de la Universitat de Barcelona.