Esther Alsina Galofré

La Societat Artística i Literària de Catalunya, 1897-1935

This collection is sold by Edicions de la Universitat de Barcelona.