Autors diversos

La COVID-19 i les desigualtats socials. Reflexions interdisciplinàries

Col. number:1
Year:2020
ISSN:2696-5356