D. Toldrà, C. Castillón

L’androcentrisme lèxic en el llibre segon del Codi civil de Catalunya: propostes correctores

12,00

Consulta el sumari

Col. number:11
Pages:124
Format:17 x 24 cm
Binding:Paperback
Year:2011
ISBN:9788484093879