À. Bosch et al.

Fitoremediació. Tecnologia de descontaminació mitjançant plantes

12,00