C.E. Florensa (ed.)

Entitats Associatives en el Dret Civil Català. VII Jornades Jurídiques

15,00