R. Graells i Fabregat

Dactyliothecae cataloniae. El col·leccionisme de glíptica a Catalunya abans de 1900

20,00